Thursday, November 1, 2007

వండుకున్న వానికి ఒక్క కూర అడుకున్న అమ్మకి అరవై ఆరు కూరలు.

ముందు మనమధ్య లోని నిజాలని పరిశీలిద్దాము.

ఈనాటి నిజం కాపి బ్లాగర్స్ గురించి. కాపీ బ్లాగ్స్ అనగానే మీకు ఒకరు గుర్తొస్తున్నారు కదు , అవును వి జ్యోతి.ఎక్కడ పేపర్ ముక్క దొరికినా అంతా తన సొంతమేనన్నట్లు బ్లాగు లోకి ఎక్కించేయటం, దానికి ఆహా ఓహో అని మిగతా వాళ్ల భజన .ఆవిడేమో నేను అంత గొప్పదాన్ని ఇంత గొప్ప దాన్ని నా పేరు దేశ విదేశాలలో మారు మ్రోగుతుంది అని గప్పాలు మళ్లీ అందరూ ఆహా ఓహోలు.

అవును మారు మ్రోగాల్సిందే ఆంధ్రుల కాపీల పరాకాష్ఠకి నిదర్శణంగా.సిగ్గు పడాలి రాసే వాళ్లు పొగిడేవాళ్లు.దానికి సేకరణ అని తొక్కలో పేరు సేకరణ కి దొంగతనానికి చాలా తేడా వుంది మేడం.

ఆ అసలు రచన లే వారి వారి పుస్తకాలలో చదువుకుంటాం కదా ఈవిడ గారికి ఎందుకో ఇంత దురద.

ఇదే వండుకున్న వాడికి ఒక్క కూర అడుక్కున్న దానికి అరవై ఆరు కూరలు .

ఇంకో టపాలో ఊళ్లో పెళ్ళికి కుక్కల హడావిడీ.

ఊళ్ళో పెళ్ళికి కుక్కల హడావిడి

సరె ఈకాపీల సంగతి తరువాత మళ్లీ మాట్లాడుకుందాం.

ఈ నాటి విషయానికొస్తే ,ఈవిడ ఈకాపీలే కాక మరోటి చేస్తుందండోయ్, అదే మిగతా తోటి గొప్ప బ్లాగర్స్ పేరు వాడు కోవటం

."కొత్త పాళి గారికి పుట్టిన రోజు" ఇదండీ ఈవిడ రాసే బ్లాగు. ఈవిడ రాయటం మిగతా అందరూ పొలోమని ఈవిడకే శుభాకాంక్షలు చెప్పటం ,ఆహా దీన్నే ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కల హడావిడి అంటారు.

అతనికి శుభాకాంక్షలు చెప్ప దలిస్తే ఫోన్ లేదా మెయిల్ చేయొచ్చుగా.

అతనికి ఇష్టం వుందో లేదో తెలుసుకోకుండానే ,అతని సొంత పేరు పెట్టి మరీ రాసేసింది.

ఏమంటారో దీన్ని .

చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్మటం గురించి తరువాతి టపాలో చర్చిద్దాం.

చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకోవడం

ఈవిడ చేసే ఇంకో పనేమిటో తెలుసా వేరే వాళ్ల తో తన బ్లాగు లో రాయించటం.

తెలుసుగా నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు అవును శ్రీధర్ గారు.

అవి చూసే వాళ్లంతా తన బ్లాగు ఫ్యాన్స్ ఐనట్లు ఆహా నాకు ఇన్ని హిట్లు అని వేరే చోట ఈవిడ కామెంట్లు.

ఇదే గాక ఇతని సంపాదకీయాలు, జీవిత చరిత్రలూ తను సొంతం గా రాసినట్టు గా లుక్కులు.

ఇక ఇవేకాక తనవి అని చెప్పుకునే వి కూడా వేరే వాళ్ల తో రాయిస్తుంది ,ఆ ఆ టపాలు చదివితే తెలుస్తుంది వాటి శైలి లో తేడాలు.

half knowledge is dangerous

ఈవిడ ఈమధ్య ఒకటి రెండు సొంత రాతలు కూడా రాసిందండోయ్(అలా చెప్పుకుంది).

అవి చదివితే ఆవిడ మిగతా కాపీ లకి వీటికీ తేడా మీకే తెలుస్తుంది. ఓ శైలీ లేదు పదాల పొందికా లేదు. అది పోని దాంట్లో సరుకూ లేదు, అన్ని కారు కూతలూ ,వెకిలి మాటలూ ,సగం నాలెడ్జీ వేషాలు, ఏదో పొడిచేస్తున్నానన్న ఫీలింగ్ తప్ప ఏమీ లేదు.

ఎవరికీ ఉపయోగం లేని ఈ చెత్త ఈవిడ రాయటం భజన గాళ్ళు తాళం వేయటం. వాఖ్యల పేజీ నిండా వేరే వాళ్లకి స్థలం లేకుండా ఈ భజన కామెంట్లే.

నాన్సెన్స్ తూ, తూ మీలో ఒక్కరన్నా ఇది పద్దతి కాదని చెప్పరా?.

ఆలోచించండి

ఒకరెవరో రాసారు ఆవిడ బ్లాగుల్లో తప్పులే వుండవు అందుకే నాకిష్టం అని.
అవును మరి తప్పులెలా వుంటాయ్ వాటి సొంత దారులది కదా ఆబాధ, ఈవిడ వాటిని ఎక్కించేయటమే కదా చేసేది.
ఒక మంచి రచన ఎంతో వేదన లోంచి తపన లోంచి పుడుతుంది. వాటన్నింటినీ తెచ్చి ఎక్కించి పారేస్తే ఆ క్రెడిట్ అంతా ఈవిడదా.
పుస్తకాలనీ వదలదు, వార పత్రికలనీ వదలదు ,వారి పేరు దాచేసి ఇది నేను సేకరించినా అని అన్నీ రాసేయటం.
అది దొంగ తనం సేకరణ కాదు.

ముగింపు

చివరకి ఇదంతా ఏంటయ్యా అంటే ,

ఆవిడకి ఓటింగ్ కూడా కావాలట ఈమధ్య అందరి బ్లాగ్ లోకి వెళ్లి ఓటెయ్యండి అని అడుక్కోవటం మెదలెట్తింది.అంటే ఈహిట్ల కోసం ఓట్ల కోసం ఈవిడ ఇంత నీచంగా తెగబడి రాసెస్తుంది.

తన బ్లాగు లో క్రింద ఓ పెద్ద జోక్ రాసుకుంది "ఈ బ్లాగు సార్వజన ప్రయో.... " అని పాపం ఆ ఆ రచయితల ప్రయోజనాల సంగతేంటో.దయచేసి ఇలాంటి వాళ్లకి భజన చేసి మీరూ తప్పు చేయకండి.

ముగింపు

చివరకి ఇదంతా ఏంటయ్యా అంటే , ఆవిడకి ఓటింగ్ కూడా కావాలట ఈమధ్య అందరి బ్లాగ్ లోకి వెళ్లి ఓటెయ్యండి అని అడుక్కోవటం మెదలెట్తింది.

అంటే ఈహిట్ల కోసం ఓట్ల కోసం ఈవిడ ఇంత నీచంగా తెగబడి రాసెస్తుంది.

తన బ్లాగు లో క్రింద ఓ పెద్ద జోక్ రాసుకుంది "ఈ బ్లాగు సార్వజన ప్రయో.... " అని పాపం ఆ ఆ రచయితల ప్రయోజనాల సంగతేంటో.

దయచేసి ఇలాంటి వాళ్లకి భజన చేసి మీరూ తప్పు చేయకండి.

ఆలోచించండి

ఒకరెవరో రాసారు ఆవిడ బ్లాగుల్లో తప్పులే వుండవు అందుకే నాకిష్టం అని.
అవును మరి తప్పులెలా వుంటాయ్ వాటి సొంత దారులది కదా ఆబాధ, ఈవిడ వాటిని ఎక్కించేయటమే కదా చేసేది.

ఒక మంచి రచన ఎంతో వేదన లోంచి తపన లోంచి పుడుతుంది. వాటన్నింటినీ తెచ్చి ఎక్కించి పారేస్తే ఆ క్రెడిట్ అంతా ఈవిడదా. పుస్తకాలనీ వదలదు, వార పత్రికలనీ వదలదు ,వారి పేరు దాచేసి ఇది నేను సేకరించినా అని అన్నీ రాసేయటం. అది దొంగ తనం సేకరణ కాదు.

half knowledge is dangerous

ఈవిడ ఈమధ్య ఒకటి రెండు సొంత రాతలు కూడా రాసిందండోయ్(అలా చెప్పుకుంది).
అవి చదివితే ఆవిడ మిగతా కాపీ లకి వీటికీ తేడా మీకే తెలుస్తుంది. ఓ శైలీ లేదు పదాల పొందికా లేదు. అది పోని దాంట్లో సరుకూ లేదు, అన్ని కారు కూతలూ ,వెకిలి మాటలూ ,సగం నాలెడ్జీ వేషాలు, ఏదో పొడిచేస్తున్నానన్న ఫీలింగ్ తప్ప ఏమీ లేదు. ఎవరికీ ఉపయోగం లేని ఈ చెత్త ఈవిడ రాయటం భజన గాళ్ళు తాళం వేయటం. వాఖ్యల పేజీ నిండా వేరే వాళ్లకి స్థలం లేకుండా ఈ భజన కామెంట్లే. నాన్సెన్స్ తూ, తూ మీలో ఒక్కరన్నా ఇది పద్దతి కాదని చెప్పరా?.

చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకోవడం

ఈవిడ చేసే ఇంకో పనేమిటో తెలుసా వేరే వాళ్ల తో తన బ్లాగు లో రాయించటం.
తెలుసుగా నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు అవును శ్రీధర్ గారు.అవి చూసే వాళ్లంతా తన బ్లాగు ఫ్యాన్స్ ఐనట్లు ఆహా నాకు ఇన్ని హిట్లు అని వేరే చోట ఈవిడ కామెంట్లు.
ఇదే గాక ఇతని సంపాదకీయాలు, జీవిత చరిత్రలూ తను సొంతం గా రాసినట్టు గా లుక్కులు.
ఇక ఇవేకాక తనవి అని చెప్పుకునే వి కూడా వేరే వాళ్ల తో రాయిస్తుంది ,ఆ ఆ టపాలు చదివితే తెలుస్తుంది వాటి శైలి లో తేడాలు.

ఊళ్ళో పెళ్ళికి కుక్కల హడావిడి

సరె ఈకాపీల సంగతి తరువాత మళ్లీ మాట్లాడుకుందాం. ఈ నాటి విషయానికొస్తే ,
ఈవిడ ఈకాపీలే కాక మరోటి చేస్తుందండోయ్, అదే మిగతా తోటి గొప్ప బ్లాగర్స్ పేరు వాడు కోవటం .
"కొత్త పాళి గారికి పుట్టిన రోజు" ఇదండీ ఈవిడ రాసే బ్లాగు. ఈవిడ రాయటం మిగతా అందరూ పొలోమని ఈవిడకే శుభాకాంక్షలు చెప్పటం ,
ఆహా దీన్నే ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కల హడావిడి అంటారు. అతనికి శుభాకాంక్షలు చెప్ప దలిస్తే ఫోన్ లేదా మెయిల్ చేయొచ్చుగా.
అతనికి ఇష్టం వుందో లేదో తెలుసుకోకుండానే ,అతని సొంత పేరు పెట్టి మరీ రాసేసింది. ఏమంటారో దీన్ని .
చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్మటం గురించి తరువాతి టపాలో చర్చిద్దాం.